Renowacja zabytków

Zanim ruszą prace

Podobnie jak w budynkach mieszkalnych tak i w tych mających szczególną wartość historyczną i kulturową poszczególne elementy ulegają procesowi niszczenia w czasie. Najszybciej zmiany takie postępują w elementach wykończeniowych, na przykład tynkach, pod postacią zarysowań czy spękań. Renowację wnętrz poprzedzają zawsze szczegółowe oględziny, dzięki którym można określić rodzaj, wytrzymałość i nośność istniejącego tynku.

Przed rozpoczęciem czynności renowacyjnych takich wnętrz należy sprawdzić, czy dany obiekt został umieszczony w rejestrze zabytków. Wówczas na prace renowacyjne konieczne jest uzyskanie zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Natomiast w sytuacji, kiedy ów obiekt ujęty jest w gminnej ewidencji zabytków pozwolenie wydaje właściwy organ w uzgodnieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.